En expedition behöver inte alltid utforska nya platser, även på hemmaplan går det att göra nya efterforskningar. När vi besökte våra egna lokaler för att tillverka mjöd, ville vi gärna experimentera med något mer än enbart honung. Vi har helt ersatt vatten med björksav i ett av mjöderna, samt ångat ur extrakt från Älggräs i ett annat och låtit det sista bli 100% torrt.

Expedition Lokalt Mjöd - Bergslagen

En expedition behöver inte alltid utforska nya platser, även på hemmaplan går det att göra nya efterforskningar. När vi besökte våra egna lokaler för att tillverka mjöd, ville vi gärna experimentera med något mer än enbart honung. Vi har helt ersatt vatten med björksav i ett av mjöderna, samt ångat ur extrakt från Älggräs i ett annat och låtit det sista bli 100% torrt.

I Hällefors har vi basen av vår verksamhet. Här lagrar vi alla våra mjöd, samt tillverkar Mölska Bergslagen. Efter att spenderat mycket tid med platsen byggt upp vår verksamhet, och skapat oss bra lokala råvarukontakter med Mikael Sundström, som har biodlingen Bergslagshonung, samt med entusiastiske Björksavstappare Leif Berglund från Rombohöjden, så var det givet att vi någon gång skulle göra mjöd även på hemmaplan.

Mikael Sundströms honung har visat sig innehålla mycket nektar från blåbär och lingonris, samt av gullris. Vilket inte tillhör de klassiska svenska dragväxterna och ger därför en lite annorlunda honung, vilket alltid gör det lite mer intressant. För att verkligen se hur pass intressant en honung är finns det bara ett tillvägagångsätt: att göra ett 100% torrt mjöd av det, så att alla smakerna kommer fram tydligt.

Även björksavsmjödet har vi valt att göra relativt torrt. Björksaven är alldeles färsk, och Leif fick jobba hårt för att få ihop de 700 L vi efterfrågat på så kort tid som möjligt. Björksav ska helst tappas vid lövsprickningen för att man ska få ut någon större mängd och kvalité samtidigt som man gör minst skada på träden. Så det är inte helt trivialt att få ut stora mängder. Samt är det en färskvara, om man inte låter det bli del av en lite starkare dryck, givetvis.

När älgräsen ångades ur fick vi en brunmörk vätska, som vi blandade ut i satsen. Här är det inga större kvantiteter vi haft att göra med. Utan enbart cirka 5 kg, som legat infryst i ett år innan vi använde det. Hoppas dock på att "den gamla mjödörten" (som älggräs också kallas) kan ge mjödet en tydlig karaktär. Ett mjöd som för övrigt gjort lite sötare än de övriga.